For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر مرضیه کمالی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تلفن : 3915484 311 98+ فکس : 3912450 311 98+ وب سایت : Kamali
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
زمینه های تحقیقاتی :
  • کنترل تطبیقی
  • سیستمهای تأخيردار زمانی
  • جبرانسازی خرابی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی